Tiltakskort

Steinkjer videregående skole


Tiltakskort ved alvorlig skade/sykdom

Første ansatte hos den rammede skal:

  1. Få oversikt over situasjonen
  2. Kontakt lege/AMK (ring 113) eller sørg for at andre gjør det. Sett telefonen på høyttaler ved kontakt med AMK.
  3. Ta ledelsen (tilkall andre ansatte/helsesykepleier, sikre ulykkesstedet, skjerm den skadede mm).
  4. Gi førstehjelp til helsepersonell kommer.
  5. Varsle skolens ledelse via Sentralbordet tlf. 74 17 61 00 eller direkte til nærmeste leder